Dopravně psychologické vyšetření

ŽIVOTOPIS

Jak napsat životopis? Všude kde se pracuje s větším množstvím e-mailů jsou většinou problémy s jejich rychlým tříděním a zpracováním. Uvádíme zde některé zásady, které vedou ke zrychlení a ulehčení práce a dále šablony a vzory strukturovaných životopisů v angličtině, češtině, slovenčine, němčině a v dalších jazykových mutacích. Mimo jiné přes 100 šablon životopisů a průvodních dopisů podle profesí, jazyků i podle požadavků EU a zejména návod jak si sami na svém PC zdarma a interakivně vytvořit CV. Mnoho úspěchů při tvorbě dokonalého CV Vám přeje GVC Marketing.


Do předmětu (Subject):

"Subject", "Předmět" nebo chcete-li "Věc" vždy uvádí dopis a vy správným vyplněním přesně a jednoduše sdělíte příjemci co chcete. Je to tak, že asi 60% uchazečů o zaměstnání nedokáže předmět e-mailu správně vyplnit nebo ho nechá prázdný.
Proto vždy uveďte celý název inzerované pozice a to bez diakritiky (nahoře bez) - některé poštovní servery a GSM zařízení mají totiž potíže s českou diakritikou.

Do těla dopisu (Body):

vždy napište krátký průvodní dopis, který by měl obsahovat zejména vaše kontaktní údaje (celou adresu)
číslo vašeho mobilního telefonu, telefon, fax, případně telefon na kterém lze zanechat vzkaz a také další sdělení, například od kdy do kdy se vám dá volat atp.
e-mail - ale v žádném případě ne k současnému zaměstnavateli - je to přinejmenším hodnoceno novým, potenciálním zaměstnavatelem jako nedostatek loajality a proto raději použijte některý z řady kvalitních freemailových serverů
pokud si vytvoříte e-mailovou schránku a víte že ji budete používat k nějakému oficiálnímu kontaktu, nepoužívejte (samozřejmě pokud se tak nejmenujete) jména jako "krtek@, slunicko@, lachtanek@..." U absolventa vysoké nebo střední školy, který se uchází o zaměstnání, to v lepším případě působí silně infantilně
pokud například průvodní dopis zasíláte z nějakého zahraničního serveru - například Hotmail, Yahoo - pak ho napište také bez diakritiky, často se stává, že výsledek je při použití české diakritiky katastrofální - zkuste si přeložit úvodní větu z průvodního dopisu, který nám poslal uchazeč o zaměstnání: "Va@enm, tmmto zasmlam svyj @ivotopis v heskim a anglickim jazyce..."

stáhněte si zde průvodní dopis v češtině, angličtině a němčině


Přílohy (Attachments):

stačí napsat jednoduchý strukturovaný životopis a úplně stačí jedna strana
strukturovaný životopis znamená opravdu jenom to, že je uspořádaný podle nějakých pravidel - viz vzory níže a
pět principů CV v angličtině
podobně CV je zkratka latinského "curriculum vitae" a to je česky životopis
používejte Word - je to dnes standard a rovněž docela dostačující jsou níže uvedené šablony přímo v programu Word
nevkládejte žádné fotografie, naskenovaný podpis a grafiku, když přece jenom obrázek přikládáte, použijte formát JPEG (*.JPG nebo *.JPE)
vysvědčení, seznam publikací a reference nezasílejte naskenované a předkládejte je vždy až při rozhovoru

velikost celého e-mailu včetně příloh by neměla přesahovat 50 - 60 kB (nám zaslaný rekord byl zatím 11 MB/1 stránka ve Wordu)
dokument před odesláním srozumitelně a jednoduše pojmenujte - například: Jan Novák životopis nebo CV Novak - čím jednodušší označení tím lépe
pokud chcete vždy zachovat své formátování dokumentu a chcete si být jisti, že bude otevřen bez problémů i v zahraničí, použijte při uložení formát RTF (*.RTF). Formát RTF totiž umožňuje otevřít dokument i na počítači uživatele, který nemá Microsoft Office a zároveň poskytuje i větší bezpečnost proti makrovirům
v životopisu, který je psán (případně formátován) v cizím jazyce, nepoužívejte v žádném případě českou diakritiku, zejména když ho zasíláte elektronicky do zahraničí
pokud chcete zajistit vyšší důvěrnost vašeho životopisu použijte heslo, které pak můžete poslat jiným komunikačním kanálem
  • Dobrá je britská interaktivní stránka Write your CV in minutes... Finální produkt je sice placený, ale i zdarma tady najdete řadu vynikajících tipů a odkazů (mimo jiné příklad formátování jednoduchého a výstižného vzoru CV v angličtině).

Hlavní strana | Psychologický servis | Registrace do databáze | Jak napsat CV | Volná místa | ReferenceKontakty

psychotesty pro řidiče