VÝBĚR PERSONÁLU PRO VŠECHNY POZICE


Provádíme komplexní výběrová řízení od specifikace a popisu pracovního místa, přes inzerci, zpracování odpovědí uchazečů, rozhovory. Inzerce a kontakt s uchazeči probíha buď anonymně nebo pod jménem klientovy firmy. Postup náboru a výběru je ve většině případů následující:
  • výběr uchazečů z vlastní databáze
  • přímým výběrem na základě vlastního průzkumu
  • e-recruitmentem
  • prostřednictvím inzerce
  • dalšími postupy dle přání klienta
  • vždy provádíme rozbor personální historie každého uchazeče
  • interview, které vždy provádí profesionál s praxí, nikdy nekvalifkovaný laik
  • assessment / nejrůznější typy hodnocení uchazeče
  • závěry a doporučení vhodných kandidátů klientovi
Pro naše klienty provádíme výběr pracovníků na základě uvedených postupů. Běžné je také zjišťování referencí o uchazeči dle přání klienta. Posuzujeme i uchazeče, kteří se přihlásí přímo našemu klientovi. Velmi často při assessmentu používáme standardizované a do češtiny převedené psychologické metody, vycházející z posledních poznatků personální psychologie. Pracujeme s řadou nejrůznějších světově uznávaných zkoušek, které nám umožňují získat celkový pohled na uchazeče - jeho schopnosti a dovednosti, osobnostní profil, interpersonální orientaci, postoje a motivaci apod. Používáme širokou škálu testů schopností a výkonových testů, osobnostní dotazníky, projektivní techniky a strukturovaný i nestrukturovaný rozhovor. Našim klientům poskytujeme písemné závěry, vždy spojené s detailní interpretací provedených zkoušek, ať již jde o nové kandidáty na obsazovanou pozici či o současné zaměstnance klienta. Poslední fázi výběrového procesu je prezentace nejvhodnějších kandidátů klientovi. Samozřejmostí je podrobné hodnocení a doporučení týkající se kandidáta.
Provádíme celkové zhodnocení personální situace ve firmách, zejména na úrovni středního a vyššího managementu. Našim klientům tak poskytneme speciální informace o kvalitě jejich zaměstnanců, složení pracovních skupin a skupinové dynamice. Získané informace slouží našim klientům jako podklad pro rozhodování v personální oblasti, jako základ ke zlepšování kvality lidských zdrojů podniku, výběr potenciálních managerů pro vyšší pozice a pro další vzdělávání vybraných skupin pracovníků.


Hlavní strana | Psychologický servis | Registrace do databáze | Jak napsat CV | Volná místa | ReferenceKontakty