Personální psychologie
Personální psychologie se zabývá vztahy mezi zaměstnanci a organizací a patří do kategorie tzv. I/O psychologie. Průmyslová psychologie se po druhé světové válce transformovala na psychologii průmyslově - organizační (I/O, industrial/organizational a v Evropě někdy také W/O, work/organizational).

Náplní personální psychologie je:
a) výběr personálu (personnel selection) a jeho průběžné hodnocení a posuzování (personnel appraisal). Patří sem výběrový proces (interview, psychologické testy, Assessment Centre Methods apod.), tedy v podstatě to čemu se říká "výběr toho pravého člověka pro danou práci".

b) druhou skupinu náplně personální psychologie tvoří řada dalších aspektů zaměstnání, jako je pracovní uspokojení, konflikty ve vztahu management - zaměstnanci, kariéra a s ní spojené problémy v organizaci, žena a práce, pracovní socializace mladých lidí, participativní management, pracovní trénink a jeho optimalizace apod.Literatura pro zájemce:

DRENTH, P. J., THIERRY, H. & WOLFF, C. (Eds.). Personnel Psychology: Volume 3: Handbook of Work and Organizational Psychology, 2nd Edition, 1998. Psychology Press. ISBN 0-86377-524-1.

WAYNE, F. Cascio . Applied Psychology in Human Resource Management. 5th ed., 1998. Englewood Cliffs, NJ: Prentice- Hall. ISBN 0-13-649500-1.

Hlavní strana | Služby | Psychologický servis | Registrace do databáze | Jak napsat CV | Volná místa | ReferenceKontakty